Nabídka služeb

 

  • Stavby inženýrských sítí a navazujících objektů

         výstavba vodovodů, kanalizací, plynovodů, čerpacích stanic, sdělovacích sítí, 

         vedení VO a NN

  • Stavby pozemní

         výstavba i rekonstrukce komunikací, rekultivace skládek

  • Recyklace živic

         úprava vybourané živice k opětovnému použití do povrchu komunikací

  • Zimní a letní údržba komunikací

         úklid sněhu, posyp komunikací, oprava dlažeb a živic
 

 

Kontakt

AKVAMONT Svitavy s.r.o Hlavní 426/4 568 02 Svitavy 461535344 - Jaroslav Jerie jerie@akvamont.cz